FacebookTwitterPinterest

Maak nu kans op uw droomvilla

DEELNAME VOORWAARDEN

I. Algemeen

Bij de registratie aanvaardt elke deelnemer de hiernavolgende voorwaarden, zonder enige uitzondering.

II. Object van de verloting

Verloot wordt de villa “Mountain View”gelegen op een grondstuk van ca. 17.000m² op het Wijndomein “Diemersfontein” (Plot nr. 12260) De villa is volledig ingericht voor 6 personen (linnen, elektrische apparaten, meubels, enz...) en is omgeven door een ca. 2.500m² grote tuin.

III. Trustkantoor (Beheer)

 1. De uitvoering en afwikkeling van de verloting, evenals de inschrijving in het kadaster, vindt plaats onder toezicht en verantwoordelijkheid van Mevrouw Dr. Christa Kohl-Rupp, advocate en lid van de “Treuhand Revision der Steiermärkischen Rechtsanwalt Kammer” A-8225 Pöllau, Lamberggasse, 8A, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (U kunt haar rechtstreeks contacteren via dit formulier).
 2. De betaling van de loten wordt op een “Trusteerekening” in Oostenrijk in bewaring gehouden.
  IBAN: AT88 3831 1000 0004 4156
  BIC: RZSTAT2G311
  Op naam van “Mountain View”

  De beschikking over deze bankrekening gebeurt als volgt: nadat alle loten verkocht zijn en de winnaar bekend is, wordt de eigendomsoverdracht en inschrijving in het kadaster geregistreerd. Daarna wordt het resterend bedrag, na aftrek van alle belastingen, honoraria en andere kosten, overgemaakt aan de oorspronkelijke eigenaar van het object. Zou, ondanks succesvolle registratie, het vastgestelde aantal loten van 9.999 niet voor 31.05.2014 besteld zijn, dan kan de eigenaar van het object kenbaar maken dat hij alsnog de verloting doorzet, waarbij deze beslissing op de homepage wordt bekend gemaakt. Tussen deze beslissing en de trekking van de verloting, zal er tenminste een tijdspanne van 14 dagen zijn. Als het vastgestelde aantal loten niet besteld is, en de eigenaar van het object besluit de verloting niet door te zetten, worden de gestorte bedragen teruggestort, waarbij eventueel ontstane administratieve kosten zouden kunnen worden ingehouden.

IV. Voorwaarden tot Deelname

 1. Gerechtigd om deel te nemen zijn juridische en natuurlijke personen.; natuurlijke personen moeten op het tijdstip van de trekking meerderjarig zijn, volgens Oostenrijks recht.
 2. De deelname is alleen via het op het internet ingerichte, deelnameformulier mogelijk.
 3. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens, op het deelnameformulier.
 4. Er wordt bij elke registratie een registratienummer afgegeven, waarbij dit registratienummer het recht geeft één of meerdere loten te bestellen, tot het maximaal aantal beschikbare loten besteld is. Met behulp van dit registratienummer kan Mevrouw Dr. Kohl-Rupp, na de trekking, de winnaar/winnares identificeren.
 5. Deelname aan de verloting is slechts mogelijk, nadat betaling van het gewenste aantal loten op de “Trustee Bankrekening” is gecrediteerd. De lotnummers worden ca. 2 weken voor de trekking willekeurig toegekend. Lotnummer 0000 wordt niet uitgegeven . Slechts de betaalde en geregistreerde loten, met de nummers 0001 t/m 9.999 komen in aanmerking voor de trekking.
 6. Iedere deelnemer kan een willekeurige computer voor zijn registratie gebruiken.
 7. Eén en dezelfde deelnemer kan zich meermaals registreren.
 8. Van elk verkocht lot, wordt € 1 afgedragen aan het project Maitland Cottage Home in Zuid Afrika.
  U kunt natuurlijk ook direct aan dit project uw donatie doen.
 9. De trekking van de verloting zal in het openbaar plaatsvinden.
 10. Indien de 9.999 loten besteld zijn voor 31.05.2014 zal de trekking eerder plaatsvinden.
  Tussen het tijdstip van de bestelling van het laatste lot en de trekking, moeten tenminste 14 dagen liggen. De trekking zal op de website worden aangekondigd.
 11. De op de genoemde “Trustee” bankrekening ontvangen bedragen zullen persoonlijk door Mevrouw Dr. Kohl-Rupp worden gecontroleerd en met de registratienummers vergeleken.
 12. De trekking vindt als volgt plaats: in elk van 4 doorzichtige glazen bokalen zullen de getallen van 0 tot 9 in kleine ondoorzichtige houdertjes geplaatst worden. De trekking begint met het cijfer voor de eenheden, gevolgd door de tientallen, dan de honderdtallen en tenslotte de duizendtallen. Indien het getal 0000 is getrokken, wordt de trekking onmiddellijk opnieuw gedaan, aangezien lotnummer 0000 niet is toegewezen (zie punt 5). Bij de trekking zullen zowel Mevrouw Dr. Kohl-Rupp als ook de eigenaresse of een door haar gemachtigde persoon, aanwezig zijn. Na de trekking wordt, uit de ter tafel liggende lijst het registratienummer genoteerd, en worden daarna de gegevens van de winnaar/winnares aan de hand van het registratieformulier vastgesteld.
 13. De winnaar of winnares zal onmiddellijk door Mevrouw Dr. Kohl-Rupp worden gecontacteerd, terwijl het winnende lotnummer op de Home Page van de website zal worden bekend gemaakt. Alle persoonlijke gegevens van de winnaar of winnares zullen alleen met zijn of haar uitdrukkelijke toestemming worden bekend gemaakt.
 14. De winnaar/winnares of zijn/haar rechtmatige opvolger, moet binnen een termijn van 20 dagen, volgend op de dag van de trekking zijn/haar prijs in ontvangst nemen. Indien hij/zij de prijs niet aanvaardt binnen de gestelde 20 dagen, moet een nieuwe trekking plaats vinden binnen 3 werkdagen.
  Binnen 4 weken nadat de winnaar/winnares werd gecontacteerd, door de Trustee (Mevrouw Dr. Kohl-Rupp) wordt door haar een rechtsgeldig contract tussen verkoper en verwerver opgesteld waarna het rechtsgeldige eigendom van de winnaar/winnares kan worden ingeschreven.
 15. De overname van het gewonnen object vindt ten laatste 4 weken na ondertekening van de overdrachtsakte plaats. De eigenaar verplicht zich ertoe de overdrachtsakte zonder vertraging te ondertekenen. De winnaar/winnares van het object verleent aan de huidige eigenaar het recht de villa nog maximaal 3 maanden te huren aan een huurprijs van € 1.500 per maand, teneinde hem in de gelegenheid te stellen voor repatriëring naar Europa zorg te dragen.
 16. Alle bedragen, onkosten en andere heffingen, in samenhang met de verloting, en de aanwinst van het eigendom, worden gedragen door de eigenaar van het te verloten object.
 17. De registratie vindt plaats met gebruik van gepaste technische mogelijkheden, zodat het “meeluisteren” van de gegevens niet mogelijk is. Het Oostenrijkse bankgeheim is tevens van toepassing. Alle gegevens van de deelnemers worden na het op naam zetten van de overdrachtsakte, uit het elektronische systeem van de Trustee (Mevrouw Dr. Kohl-Rupp) gewist.
 18. Het Oostenrijkse recht is van toepassing. Plaats van jurisdictie is Graz. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 19. In dit concrete geval gaat het om een éénmalige verloting door de object eigenaar, derhalve niet om een duurzame bezigheid om geld te verdienen. Om deze redenen maakt deze verloting geen inbreuk op het kansspel monopolie van de Oostenrijkse staat.
 20. Het totaal aantal loten is maximaal 9.999 aan de prijs van maximaal € 99 per lot.
 21. Alleen de duitstalige “Verlosungsbedingungen” zijn rechtsgeldig. De vertaling van het Duits naar het Nederlands is zo zorgvuldig mogelijk gedaan, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  
Go to top